Home
DE / EN

Adatvédelem

Az Ön adatainak védelme weboldalunk (www.caradvisor.at) használata során különösen fontos számunkra. Ezért a következőkben részletesen tájékoztatjuk Önt a személyes adatok kezeléséről. A Porsche Austria GmbH & Co OG felelős a jelen weboldal adatvédelméért. Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a a www.caradvisor.at címmel kapcsolatos valamennyi adatkezelésről.
Ez az adatvédelmi nyilatkozat csak a (www.caradvisor.at) oldalra és a kapcsolódó aloldalakra vonatkozik, de nem vonatkozik a harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett weboldalakra. Kérjük, olvassa el a harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett weboldalak adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezek a weboldalak nem tartoznak az ellenőrzésünk alá, és a Porsche Austria GmbH & Co OG nem vállal felelősséget azok tartalmáért vagy adatvédelmi gyakorlatáért.

1. Adatbiztonság

1.1 A Porsche Austria GmbH & Co OG megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hozott az Ön adatainak védelme érdekében, többek között az adatok elvesztése, manipulálása vagy jogosulatlan hozzáférés ellen. A meghozott intézkedéseket rendszeresen felülvizsgálják, és folyamatosan a technika állásának megfelelően kiigazítják.
1.2 Ha Ön bejelentkezési adatokat kapott a weboldalon található online eszközeink eléréséhez és használatához, a felhasználónév és jelszó biztonságos megőrzése és titokban tartása az Ön felelőssége.

2. A weboldal használata kiskorúak által

Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunk minden olyan online eszközét, amely személyes adatokat kezel, csak 14. életévüket betöltött személyek használhatják. Az online eszközök használata és a korhatár alatti felhasználók adatainak ebből eredő kezelése a szülők/gondviselők beleegyezése nélkül visszautasításra kerül. Amennyiben mégis ilyen adatkezelése kerülne sor, az adatok kezelését – amint arról tudomást szerzünk – haladéktalanul leállítjuk, .

3. Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása

3.1. Az Ön által megadott adatok

A személyes adatokat kizárólag a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. Ha Ön levelez velünk, vagy kitölti a weboldalunkon található űrlapot, akkor Ön tudomásul veszi, hogy az adott űrlapon megadott adatait az alábbiakban leírt célokból (lásd az 5. pontot) kezeljük.

3.2. Az általunk gyűjtött adatok

Amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, a személyes adatokat a rendszer automatikusan gyűjti sütik segítségével. A weboldalunkon használt sütikről további információkat a 6. pontban és a sütikre vonatkozó szabályzatunkban talál.

4. Partner

A Porsche Austria GmbH & Co OG nem maga végzi a személyes adatok kezelését, hanem a Porsche Austria GmbH & Co OG nevében eljáró szakmai partnerek (informatikai szolgáltatók és piackutató intézetek) segítségével. A partnereket gondosan választottuk ki, és megfelelő technikai és szervezeti intézkedések biztosítják az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő adatkezelést és az Ön jogainak védelmét. A partnerek a megadott személyes adatokat nem használhatják fel saját vagy reklámcélokra, illetve nem adhatják tovább harmadik feleknek.

6. Adatfedolgozás a car.advisor-on

a. Próbaút

Ha Ön az értékelés keretében jelzi, hogy tesztvezetéssel kapcsolatban vegyük fel Önnel a kapcsolatot, a kapcsolattartási mezők személyes adatait (név, vásárlási szándék, cím és elérhetőségek) kezeljük, és továbbítjuk a kiválasztott kereskedőnek.
- Adatkategóriák: kapcsolattartási és azonosító adatok
- Cél: A próbaút előkészítése és lebonyolítása
- Indoklás: Szerződés teljesítése vagy az Ön kérésére szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása.
- Tárolási idő: 48 hónap

b. Általános kapcsolatfelvételi űrlap

Kapcsolatfelvételi űrlap (dicséret/kritika): Amikor Ön elküldi a kapcsolatfelvételi űrlapot, a kapcsolatfelvételi mezőkben szereplő személyes adatait (járműadatok, a kapcsolattartó márkakereskedésre vagy -szervizre vonatkozó információk, név, cím, elérhetőségi adatok és a megkeresés szövege) kezeljük.
- Adatkategóriák: kapcsolattartási és személyazonosító adatok, gépjármű adatok, az ajánlatkérés szövege
- Cél: Az ajánlatkérés megválaszolása
- Indoklás: jogos érdek
- Tárolási idő: 48 hónap

c. Egy márkakereskedés és szolgáltatásainak értékelése (nem hitelesített értékelés)

A car.advisor egy online értékelési platform, ahol az autókereskedések és többlet felszereltség értékelhetők a járművásárlást követően. Amikor a caradvisor.at oldalon a CarLOG felhasználói fiókján keresztül véleményt küld, Ön biztosítja, hogy véleménye a márkakereskedésben tett tényleges látogatáson alapul. Az Ön értékelése egy rövidítéssel (teljes keresztnév és vezetéknév első betűje) kerül közzétételre. Ennek nyomán az autókereskedés megkapja az Ön értékelését, és lehetősége van arra, hogy a tárolt adatokon keresztül (kereszt- és vezetéknév, alvázszám, megrendelés típusa és a jármű márkája) vagy közvetlenül a car.advisor platformon keresztül felvegye Önnel a kapcsolatot.
-Cél: Márkakereskedésekről készült nem hitelesített értékelések leadása
- Indoklás: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont (szerződés teljesítése)
- Tárolási idő: 18 hónap, vagy a hozzájárulás visszavonásáig/törléséig

d. Ügyfél-elégedettségi felmérésben való egy szolgáltatás igénybevétele után (hitelesített értékelés)

Az ügyfél-elégedettségi felmérés beküldésére kapott meghívóval a linkre kattintva (a www.caradvisor.at oldalon keresztül) részt vehet a felmérésben. A meghívót az Ön által megadott e-mail címen keresztül kapja meg, vagy SMS-ben a mobilszámára, ha nem adott meg e-mail címet. Ha Ön kifejezetten beleegyezik, az eredményt rövidített névvel (teljes keresztnév és vezetéknév első betűje) a www.caradvisor.at oldalon tesszük közzé. Ha anonim értékelést választ (Volkswagen személygépkocsik, Audi és Volkswagen haszongépjárművek esetében), akkor az Ön értékelése nem kerül nyilvánosságra, és személyes adatait nem tároljuk. A meghívásokat bármikor visszautasíthatja az alábbiak szerint:
- Adatkezelést letiltó nyilatkozat
- Leiratkozás e-mailben a leiratkozás gomb segítségével
- A beállítás módosítása a CarLOG felhasználói fiókban
A beküldött értékelés törléséhez nyitnia kell egy CarLOG felhasználói fiókot és ehhez kell hozzárendelnie az értékelését
- Adatkategóriák: kapcsolattartási és személyazonosító adatok
- Célja: Az ügyfél-elégedettség rögzítése
- Indokolás: Jogos érdek az ügyfélkapcsolatok és a műhelyteljesítmény javításához
- Az adatok címzettje: Piackutatási szolgáltató
- Tárolási idő: 18 hónap
- Közös adatkezelő: Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg; adatvédelmi tisztviselő: Mag. Theresa Schörghofer, datenschutz@porsche.co.at) vagy a kiválasztott szerződéses magánvállalkozás.

A GDPR 26. cikke szerinti tájékoztatás

A Porsche Inter Auto GmbH & Co KG vagy a kiválasztott magánvállalkozásként működő szerződő cég, amely az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 26. cikke szerinti közös felelősségvállalásról szóló megállapodást kötött, a Porsche Austria GmbH & Co OG-val (általános importőr) közösen végzi az ügyfél-elégedettségi felmérést. A megállapodás szabályozza az ügyfél-elégedettségi felméréssel kapcsolatos együttműködést. A Porsche Austria GmbH & Co OG lényegében a termék tulajdonosaként jár el. A tájékoztatási és értesítési kötelezettségeket a Porsche Inter Auto GmbH & Co KG vagy a kiválasztott magánvállalkozás és a Porsche Austria GmbH & Co OG egymástól függetlenül teljesíti. Az érintettek jogait a Porsche Austria GmbH & Co OG kezeli (lásd a fenti elérhetőségeket).

6. Cookie-k és közösségi bővítmények

6.1 A cookie egy kis szöveges fájl, amely az internetes beállításokat tárolja. Szinte minden weboldal használja ezt a technológiát, amelyet az internetes böngésző tölt le, amikor Ön először látogat meg egy webhelyet. Amikor legközelebb ugyanazzal az eszközzel meglátogatja ezt a weboldalt, a cookie-t és az abban tárolt információkat vagy visszaküldi az azt létrehozó weboldalnak (első féltől származó cookie), vagy elküldi egy másik weboldalnak, amelyhez a cookie tartozik (harmadik féltől származó cookie). Ily módon a weboldal felismeri, hogy már egyszer meglátogatták ezzel a böngészővel, és bizonyos esetekben megváltoztatja a megjelenített tartalmat.
6.2. A weboldalunkon használt sütikkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a sütikre vonatkozó szabályzatunkat.

7. Az érintettek jogai

Az adatkezeléssel kapcsolatban a következő jogokat gyakorolhatja:

7.1 A tájékoztatáshoz való jog

Ön visszajelzést kérhet arról, hogy Önre vonatkozóan folyik -e személyes adatok kezelése, és ha igen, milyen mértékben.

7.2 A helyesbítés joga

Ha hiányos vagy helytelen személyes adatokat kezelünk Önről, bármikor kérheti, hogy helyesbítsük vagy kiegészítsük azokat.
Ha felhasználói fiókot hozott létre, akkor bármikor hozzáférhet személyes adataihoz, és maga is javíthatja vagy kiegészítheti azokat. Ezenkívül bármikor megszüntetheti a felhasználói fiókot.

7.3 Törléshez való jog

Ön kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatgyűjtés célja megszűnt, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelés aránytalanul sérti az Ön jogos érdekeit, vagy ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön a hozzájárulását visszavonta. Felhívjuk figyelmét, hogy egyéb okok akadályozhatják az Ön adatainak azonnali törlését, pl. jogszabályi megőrzési kötelezettségek, folyamatban lévő eljárások, jogos igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme stb. miatt.

7.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje az adatkezelés korlátozását, ha
- Ön vitatja adatai pontosságát – ebben az esetben olyan időtartamra, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük az adatok pontosságát,
- az Ön adatainak kezelése jogellenes, de Ön nem kérte a törlést, hanem helyette az adatok felhasználásának korlátozását kéri,
- az adatokra már nincs szükségünk a tervezett célhoz, de Önnek továbbra is szüksége van ezekre az adatokra jogos igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, vagy
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

7.5 Az adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az Ön által megadott adatokat strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban a rendelkezésére bocsássuk, feltéve, hogy az adatokat az Ön hozzájárulása alapján vagy a közöttünk fennálló szerződés teljesítése érdekében kezeljük, és az adatkezelés automatizált módon történik.

7.6 A tiltakozáshoz való jog

Ha az Ön adatait közérdekű feladatok ellátása, közhatalmi jogosítványok gyakorlása céljából kezeljük, vagy ha az adatkezelés szükségességére hivatkozunk jogos érdekünk védelme érdekében, Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Ön adatainak védelméhez fűződő nyomós érdeke fennáll. Ön bármikor, indoklás nélkül tiltakozhat a reklámok küldése ellen.

7.7 Panaszjog

Ha úgy gondolja, hogy az adatainak kezelése során megsértettük az osztrák vagy az európai adatvédelmi törvényt, és ezáltal megsértettük az Ön jogait, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy tisztázzuk a felmerülő kérdéseket. Természetesen emellett joga van panaszt tenni az osztrák adatvédelmi hatóságnál vagy európai felügyeleti hatóságnál is.
Ezeket a jogokat közvetlenül a Porsche Austria GmbH & Co OG-nél lehet gyakorolni a caradvisor@porsche.co.at e-mail címre küldött üzenettel.

8. Elérhetőségek

Felelős:
car.advisor a
Porsche Austria GmbH & Co. OG Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg márkája
caradvisor@porsche.co.at
Adatvédelmi biztos:
Mag. Jürgen Hutsteiner
datenschutz@porsche.co.at