Home
DE / EN

Adatvédelem

Az Ön adatainak védelme weboldalunk (www.caradvisor.hu) használata során különösen fontos számunkra. Az alábbiakban ismertetni kívánjuk Önnel, hogy a Porsche Hungaria Kft. (a továbbiakban: "Porsche Hungaria") - mint adatkezelő - a jelen weboldalon keresztül pontosan milyen adatkezelési tevékenységeket hajt végre, és ezek során hogyan kezeli az Ön személyes adatait.
Jelen adatkezelési tájékoztató csak a www.caradvisor.hu oldalon (valamint ezen oldal aloldalain) végzett adatkezelésekre vonatkozik. Ennek megfelelően a jelen adatkezelési tájékoztató nem vonatkozik harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett weboldalakra. A harmadik felek által üzemeltetett weboldalan kívül esnek a Porsche Hungaria ellenőrzési körén, és ezért a Porsche Hungaria azok tartalmáért, valamint azok adatvédelmi megfelelőségéért nem felel.

1. Adatbiztonság

1.1. A Porsche Hungaria megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védi az adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét.Ezen intézkedéseket rendszeresen felülvizsgáljuk, valamint gondoskodunk azok naprakészen tartásáról.
1.2. Kérjük, ügyeljen arra, hogy az Önnek átadott vagy Önnel közölt felhasználói adatok és jelszavak biztonságos megőrzéséért és titoktartásáért Ön a felelős.

2. Milyen harmadik személyeknek adjuk át a személyes adatokat

A Porsche Hungaria nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználásra (például, adatbányász vagy direkt marketing cégek). Ugyanakkor előfordulhat, hogy Porsche Hungaria-nak különböző okokból továbbítania kell az Ön meghatározott adatait különböző hatóságoknak (például rendvédelmi szerveknek, vagy adatvédelmi incidends esetén az adatvédelmi hatóságnak) vagy más adatkezelőknek (például márkakereskedőink, márkaszervizeink részére), illetve adatfeldolgozóknak.

3. A személyes adatok forrása

3.1. Az Ön által megadott adatok

A velünk folytatott levelezés, vagy a jelen weboldalon található valamely űrlap kitöltése során Ön személyes adatokat biztosít részünkre, melyeket a 4. pontban meghatározott körülmények között, valamint a mindenkori adatvédelmi jogszabályokat figyelembe véve kezelünk.

3.2. Az általunk gyűjtött adatok

Bizonyos személyes adatokat ún. sütik útján automatikusan gyűjtünk abban az esetben, ha Ön meglátogatja weboldalunkat. Ezekről az adatkezelésekről, valamint a sütikről bővebb információt a jelen adatkezelési tájékoztató 5. pontja, valamint a Cookie-szabályzatunk (https://qa.caradvisor.hu/cookies) alatt talál.

3.3. Partnerek által megadott adatok

Amikor új autót vásárol, vagy márkaszerviz-hálózatunkban javítási vagy karbantartási szolgáltatásokat vesz igénybe, úgy a márkakereskedő vagy márkaszerviz partnerünk által megadott adatok alapján felvesszük Önnel a kapcsolatot annak érdekében, hogy felmérjük az Ön elégedettségét szolgáltatásainkkal.

4. Adatkezelés a CarAdvisor rendszeren belül

a. CarLog felhasználói profil regisztrációja

A weboldal egyes funkcióinak eléréséhez (például valamely márkakereskedés szolgáltatásainak értékelése vásárlás nélkül) a CarLog rendszeren keresztüli regisztráció, valamint a regisztráció elektronikus (e-mail útján történő) megerősítése szükséges. A CarLog rendszerben történő regisztráció kapcsán az adatkezelő a Porsche Hungaria-val egy cégcsoportba tartozó Porsche Konstruktionen GmbH & Co KG lesz, a CarLog weboldalon elérhető adatekezelési tájákoztatóban leírtaknak megfelelően.
- Kezelt adatok köre: kereszt- és vezetéknév, e-mail cím, telefonszám
- Adatkezelés célja: a márkakereskedés értékelésének lehetővé tétele meghatározott (regisztrált) felhasználói kör számára
- Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása, amelyet a CarLog regisztráció során tud megadni a Porsche Konstruktionen GmbH & Co KG mint adatkezelő részére.
- Az adatok megőrzésének ideje: a felhasználói profil törlésétől számított 1 évig

b. Kapcsolatfelvételi űrlap

Amikor Ön a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlap segítségével üzen nekünk, akkor a kapcsolatfelvételi mezőkben szereplő személyes adatait (név, e-mail cím vagy telefonszám, a megkeresés szövege) kezeljük.
- Kezelt adatok köre: kapcsolattartási és azonosításhoz szükséges adatok, járműre vonatkozó adatok, az értékelés szövege
- Adatkezelés célja: az Ön megkeresésének megválaszolása
Adatkezelés jogalapja: a Porsche Hungaria jogos érdeke, amely az ügyfelei megkeresésének kielégítő megválaszolásában áll. Amennyiben a kapcsolatfelvétel célja panasztétel, úgy az adatkezelés jogalapja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése
- Az adatok megőrzésének ideje: 12 hónap, amennyiben a kapcsolatfelvétel panasztételre irányul, úgy az adatokat a Porsche Hungaria a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdésének megfelelően 3 évig őrzi meg

c. Márkakereskedés vagy márkaszerviz által nyújtott szolgáltatás értékelése (hitelesítés nélkül, a CarAdvisor.hu weboldalon)

A CarAdvisor.hu weboldal egy olyan online értékelési platform, amely a VW személygépjármű, VW hasznogépjármű, AUDI, ŠKODA, SEAT és CUPRA márkakereskedések és márkaszervizek által nyújtott szolgáltatások értékelését teszi lehetővé. Ha a caradvisor.hu oldalon a CarLOG felhasználói fiókján keresztül értékelést ad le, úgy Ön felelős azért, hogy csak a márkakereskedésben vagy márkaszervizben tett ténylegesen látogatásán alapuló véleményt rögzítsen. Amennyiben hozzájárul, úgy az Ön értékelését közzétesszük, melyben megjelöljük az Ön rövidített nevét (teljes keresztnév és vezetéknév első betűje). Ennek nyomán a márkakereskedés is megkapja az Ön értékelését, és lehetősége van arra, hogy közvetlenül a CarAdvisor platformon keresztül felvegye Önnel a kapcsolatot vagy válaszoljon az Ön értékelésére.
- Kezelt adatok köre: az Ön rövidített neve (teljes keresztnév és a vezetéknév első betűje), értékelés tartalma, időpontja - Adatkezelés célja: valamely márkakereskedésben tett látogatással kapcsolatos értékelés adása és közzététele.
- Adatkezelés jogalapja: a Porsche Hungaria jogos érdeke, amely abban áll, hogy az Ön által leadott értékelés alapján fejlessze a márkakereskedői- vagy márkaszerviz hálózat által nyújtott szolgáltatások minőségét
- Az adatok megőrzésének ideje:

d. Szolgáltatás igénybevételét követő hitelesített elégedettségmérés készítése

Valamely márkarekeskedőnk vagy márkaszervizünk által nyújtott szolgáltatás vagy termék vásárlását követően ügyfél-elégedettségi felmérésben való részvételre vonatkozó meghívót küldünk Önnek. A meghívóban található linkre kattintással lehetősége van hiteles értékelést leadnia a www.caradvisor.hu oldalon keresztül. A meghívót az Ön által a márkakereskedésnek vagy márkaszervíznek megadott e-mail címen keresztül kapja meg, vagy amennyiben nem adott meg e-mail címet, úgy SMS-ben a mobilszámára. Hozzájárulása esetén az értékelést rövidített névvel (a teljes keresztnév és a vezetéknév első betűje) közzétesszük a caradvisor.hu oldalon. Amennyiben anonim értékelést kíván adni (Volkswagen személygépjárművek, illetve Audi és Volkswagen haszongépjárművek esetében), úgy az értékelést nem tesszük közzé, és az adatait nem kezeljük. A meghívót bármikor visszautasíthatja az alábbiak szerint:
- Tiltakozó nyilatkozat küldésével
- A meghívót tartalmazó e-mail alján található "leiratkozás" gombra kattintás segítségével
- Beállítás módosítása a CarLOG felhasználói fiókban
Valamely értékelés törléséhez szükséges regisztrálnia egy CarLOG fiókot, amelyhez hozzá kell rendelnie az értékelését.
- Adatkategóriák: kapcsolattartási és személyazonosító adatok
- Az adatkezelés célja: ügyfélelégedettség mérése, illetve valamely szolgáltatás vagy termék vásárlása során az adott márkakereskedővel, vagy márkaszervizzel kapcsolatos ügyfélélmény közzététele
-Adatkezelés jogalapja: - az ügyfélelégedettség-méréshez kapcsolódó űrlap kiküldése, a kitöltött űrlap eredményeinek (nem nyilvános megőrzése) esetén a Porsche Hungaria jogos érdeke, amely annak ellenőrzésében áll, hogy a magyarországi márkakereskedő és márkaszerviz partnerek az elvárt minőségi követelményeknek megfelelnek-e, továbbá negatív ügyfélélmény esetén az okok feltárása, az esetleges sérelem orvoslása. - az ügyfélelégedettség-mérés eredményének nyilvános közzétételének jogalapja az Ön hozzájárulása
- Adatkezelés címzettje: a Porsche Hungaria részére piackutatási szolgáltatásokat végző személy
- Az adatok megőrzésének ideje: 18 hónap, vagy az értékelés visszavonásáig / törléséig
18 hónap, vagy az értékelés visszavonásáig / törléséig

Az Elégedettségmérés továbbítása a márkakereskedés/márkaszerviz részére

A hitelesített elégedettségmérés eredményét az Ön személyes adataival együtt a Porsche Hungaria továbbítja az értékelt márkakereskedés/márkaszerviz részére. A márkakereskedés a továbbított eredmények tekintetében önálló adatkezelőként jár el. A márkakereskedésnek lehetősége van a CarAdvisor rendszeren belül reagálni az Ön értékelésére, és ezzel kapcsolatban felvenni Önnel a kapcsolatot, a márkakereskedésnél/márkaszerviznél megadott kapcsolati adatai alapján.

5. Sütik és egyéb beépülő modulok

5.1. A süti egy kis méretű szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol. Szinte minden honlap alkalmazza ezt a technológiát.Amikor először látogat el a weboldalra, a süti automatikusan letöltődik a keresőjéből. Ha legközelebb ugyanarról az eszközről lép be a weboldalra, a sütit - és a benne foglalt információt - vagy visszaküldi a rendszer annak a weboldalnak, amely létrehozta (ún. saját süti), vagy elküldi egy másik weboldalnak, amelyhez tartozik (ún. partner süti). Így a weboldal felismeri, hogy az adott oldalt ezzel a keresővel megnyitották, és egyes esetekben módosítja a megjelenített tartalmat.
5.2. A weboldalunkon használt sütikkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a sütikre vonatkozó szabályzatunkatSüti szabályzat

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezeléssel összefüggésben Önt az alábbi jogok illetik meg:

6.1 A tájékoztatáshoz való jog

Ön jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy kezeljük-e, és ha igen, úgy mely személyes adatait milyen körülmények között kezeljük.

6.2. Helyesbítéshez való jog

Amennyiben pontatlan vagy hiányos adatokat kezelünk, úgy Ön bármikor jogosult az adatok kijavítását, kiegészítését kérni.
Amennyiben Ön rendelkezik CarLOG felhasználói fiókkal, úgy a személyes adatok kijavítását, kiegészítését saját maga is elvégezheti a felhasználói fiókján belül. Ezen felül Ön bármikor dönthet úgy, hogy törli felhasználói fiókját.

6.3 Törléshez való jog

Bármikor kérheti személyes adatainak törlését, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük; a személyes adatok jogellenes kezelésére került sor; Ön visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását; vagy pedig tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. Felhívjuk a figyelmét, hogy bizonyos esetekben megakadályozzák a személyes adatok azonnali törlésére irányuló kérelem teljesítését (pl. jogszabály által kötelezővé tett adatkezelések, folyamatban lévő hivatalos eljárások, követelések érvényesítése vagy követelésekkel szembeni fellépés, stb.).

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult az adatkezelés korlátozását kérni abban az esetben, ha:
- vitatja a személyes adatok pontosságát (arra az időtartamra, amíg a Porsche Hungaria számára lehetővé válik a személyes adatok pontosságának ellenőrzése),
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
- a Porsche Hungariának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

6.5. Adathordozhatósághoz való jog

Jogosult az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, feltéve, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapult, és az adatkezelés automatizált módon történik.

6.6. Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben jogos érdekeink alapján kezeljük az Ön valamely személyes adatát, akkor Ön jogosult tiltakozni az általunk végzett adatkezeléssel szemben, feltéve, hogy az Ön személyes adatok védelméhez fűződő joga elsőbbséget élvez a Porsche Hungaria érdekeivel szemben. Hirdetésekkel kapcsolatos adatkezelések esetén Ön a tiltakozáshoz való jogát bármikor, indokolás nélkül gyakorolhatja.

6.7. Panasz benyújtásának joga

Ön bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban a Porsche Hungaria adatvédelmi tisztviselőjénél. Adatvédelmi tisztviselőnk a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről értesíti az érintettet.
Amennyiben Ön nem ért egyet a Porsche Hungaria vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).

7. Kapcsolattartási adatok

Adatkezelő elérhetőségei:
Porsche Hungaria Kft.
cím: 1139 Budapest, Fáy utca 27.
adatvedelem@porschehungaria.hu
Adatvédelmi tisztviselő:
Kovács Zoltán, telefon: +36 1 451 5254
dpo@porschehungaria.hu